Okategoriserat


Poehlboken.jpg

Hans Pöhl – estlandssvenskarnas hövding

Detta är den första heltäckande biografin över Hans Pöhl (1876 – 1930), estlandssvenskarnas främsta företrädare och ledare.

Hans Pöhl ägnade hela sitt liv åt kampen för svenskheten i Estland, den svenska kulturen och det svenska språket. Under hans ledning grundades en svensk bildningsförening, Svenska Odlingens Vänner, ett tjugotal folkskolor, en svensk folkhögskola, ett svenskspråkigt gymnasium och ett politiskt parti, Svenska Folkförbundet, samt tidskriften Kustbon.

Hans Pöhl avancerade längre än någon annan estlandssvensk före och efter honom. Han var den svenska minoritetens folkminister i den estniska temporära regeringen 1918-1919. Han var ledamot i åtskilliga politiska kommittéer, i den konstituerande församlingen och riksdagsman i tre riksdagar. Under 1920-talet var Hans Pöhl ordförande i alla viktiga estlandssvenska organisationer, Svenska Odlingens Vänner, Svenska Folkförbundet, Svenska Lärarförbundet och kyrkorådet i S:t Mikaels församling. Detta motiverar bokens titel.

I boken försöker vi också teckna en bild av människan Hans Pöhl. Vad formade honom och vad drev honom? Vad lyckades han åstadkomma av bestående värde? Boken är en populärhistorisk framställning, som vänder sig till en bred allmänhet, som är intresserad av estlandssvenskarnas historia och kultur.

Vill du beställa boken?

Pris: 200:- + porto

Kontakta Margareta Hammerman info@estlandssvenskarna.org

Annonser

Boken om Hans Pöhl – Estlandssvenskarnas hövding kommer ut i slutet av februari.

Den kan köpas från SOVs kansli Roslagsgatan 57 i Stockholm, onsdagar mellan 10-14.

Den kan också beställas på www.estlandssvenskarna.org

Mart har letat i akriven i Tartu om Hans Pöhl och hittade då Nikolaus Blees ansökan till tjänsten som sekrterare hos folkministern Hans Pöhl år 1919. Som bekant fick han tjänsten som dessutom fick behålla fastän folkministern – hans chef – sedermera fick avgå.

Det tredje redaktionsmötet hölls i Tallinn den 22 februari.  Vi fick en ny medlem i redaktionsgruppen och hälsade Johanna Söderholm välkommen. Johanna åtar sig att skriva kapitlet om samarbetet med finlandssvenskarna. Sven har varit i kontakt med Glenn Kranking för att få tillgång till hans avhandling om det estniska samhället som svenskarna levde i under den här tiden. Eventuellt kommer Glenn själv att medverka i detta kapitel.  Vi i redaktionsgruppen skulle behöva Glenns avhandling och även Bengt Kummels som Johanna kan få tag i via Åbo akademi.  Nu har vi bra koll på var det  skriftliga material finns, även om vi inte riktigt har koll på vad de innehåller och fortfarande återstår en del arkivbesök för att få lite mera ”kött på benen”.  Var och en redogjorde för det aktuella läget när det gäller skrivandet. Vi konstaterade att det är trögt i början, innan vi vi hittar en bra struktur så det inte blir en bok som spretar åt alla håll.

Sven har skrivit det första utkastet till kapitel 1 och presenterade det, så nu gäller det för oss andra att författa något läsvärt till de torra fakta som vi hittills har forskat fram.

Nästa möte blir i Stockholm på SOVs kansli på Roslagsgatan den 22 mars.

Killarna i redaktionen på väg i ett snöigt Tallinn

Margareta

Hej alla!
Sven Salin har funnit ett par  intressanta användbara källor på nätet, bl a Alar Schöbergs magisteruppsats ”Några inblickar i den estlandssvenska identiteten i slutet av 1930-talet” (Tartu 2001). 

 Ruth Laidmets magisteruppsats ”Utvecklingen av estlandssvenskarnas nationalitetskänsla och finlandssvenskarnas eventuella roll i den” (Tartu 2005)

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/821/5/laidmets.pdf 

Avhandlingarna är spärrade för utskrift, man får kontakta Ruth Laidmets eller Alar Schönberg om man vill ha ett ex.
Båda använder folksekreteraren Nikolaus Blees arkiv som nu finns i Estlands Riksarkiv i Tallinn. Det vore bra om någon kunde gå igenom det med särskilt fokus på Hans Pöhl.

I mellandagarna besökte Sven, Göte och Margareta Riksarkivet i Stockholm för att skaffa oss en bild av vad som finns i Pöhls familjearkiv. Tyvärr ligger det mesta osorterat i varje akt så det kommer att behövas åtskilliga timmar för att hitta guldkornen, sånt som inte har varit publicerat förut.

Efter helgerna var vi åter på Riksarkivet för att fortsätta att gå igenom fler akter. Hittade några foton som inte har blivit publicerade förr. Bl a Hans Pöhl med alla fem barnen i Tallinn, från begravningsakten i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och från begravningen på Ormsö kyrkogård. De ska med i boken.

 I onsdags sökte Bo Nyman igenom SOVs arkiv för att se om något har lämnats in till SOVs arkiv för länge sedan. Tyvärr hittade han ingenting användbart.

Vad finns i de estniska arkiven från hans politiska arbete? Vi hoppas att det finns en hel del i Arkiven i Tallinn. I Tartu finns det inte så mycket, tyvärr. Det kommer säkert att gå åt en hel del tid att söka i arkivet i Tallinn också. Hoppas Ivar, Jutta och Mart tar sig an det arbetet.

Nästa redaktionsmöte blir i Tallinn den 22 februari.

Så är arbetet igång med att skriva en biografi över Hans Pöhl – Estlandssvenskarnas store ledare.
Vid redaktionsmötet den 11 januari i Tallinn utsågs skribenterna.
Redaktör och huvudansvarig är Sven Salin. Övriga skribenter och medarbetare är Göte Brunberg, Bo Nyman, Uile Kärk Remes, Lennart Limberg, Mart Kuldkepp, Patrik Göransson, Jutta Holst, Maj Malmström, Ivar Rüütli, Lars Rönnberg och Margareta Hammerman.

Hans Pöhl var initiativtagare till bildandet av SOV 1909 och blev dess första ordförande, han var utbildad lärare i Tartu, Cambridge och Oxford. Han skrev Estlands första Engelsk – Estnisk ordbok, bildade Svenska Folkförbundet, var statsråd och satt i den lagstiftande församlingen som bl a utarbetade minoritetslagarna.

Boken ska bli en populärhistorisk biografi, den beräknas vara klar för utgivning under hösten 2010.
Sven Salin har skrivit följande synopsis:

 1. Förord. Varför en bok om Hans Pöhl på estniska och svenska?
  1.  Bakgrund, släkten, barndomen, uppväxten 
  2. Studier i Hapsal, Dorpat, Oxford, Cambridge 
  3. Lärarkarriären, folkskollärare på Nuckö, lärare vid Revals handelsskola och Handelsgymnasiet, lektor i engelska och kristendom, läroboksförfattare, bl.a. ett engelsk-estniskt lexikon, pedagogik
  4. Lärarfacklig verksamhet, Svenska Lärarförbundet, Estniska Lärarförbundet 
  5. Den kyrkliga verksamheten, klockare i den svensk-finska församlingen, ordförande i kyrkorådet, prästvikarie, föreståndare för Sjömanshemmet, predikningar, gudstro 
  6. Begynnande arbete för svenskheten, besök på Dagö, rundresa i Sverige, insamling av böcker och tidskrifter, de första biblioteken 
  7. Samarbete med Johan Nymann, Nykterhetsföreningen, Kalender eller Almanack 1903 
  8. Svenska Odlingens Vänner, förberedelser, bildandet, grundande av folkskolor, Birkas folkhögskola, Svenska Gymnasiet, samarbete med Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 
  9. Politisk verksamhet, Svenska Folkförbundet, ledamot i Lantdagen, svensk folkminister i den estniska regeringen 1918 – 1919, ledamot i den konstituerande församlingen för ny grundlag 1920, ny agrarlag, valsamverkan med Kristliga folkpartiet, riksdagsman, Lag rörande kulturell autonomi för minoriteterna 1925, arbete för religionsundervisningen, folkomröstning, det tysk-svenska valblocket 1929 
  10. Kustbon, organ för Svenska Folkförbundet men också för svenskheten och SOV 
  11. Familj, gift med Lydia Lindström från Ormsö, fem barn, familjeliv i Reval och på Ormsö, musicerande, diktande 
  12. Död, begravning, hyllningar
  13. Hans Pöhls betydelse, arbetsnarkomanen, diplomaten, politikern, missionären, svenskhetens förkämpe, ledaren, folktalaren

Nästa sida »