Poehlboken.jpg

Hans Pöhl – estlandssvenskarnas hövding

Detta är den första heltäckande biografin över Hans Pöhl (1876 – 1930), estlandssvenskarnas främsta företrädare och ledare.

Hans Pöhl ägnade hela sitt liv åt kampen för svenskheten i Estland, den svenska kulturen och det svenska språket. Under hans ledning grundades en svensk bildningsförening, Svenska Odlingens Vänner, ett tjugotal folkskolor, en svensk folkhögskola, ett svenskspråkigt gymnasium och ett politiskt parti, Svenska Folkförbundet, samt tidskriften Kustbon.

Hans Pöhl avancerade längre än någon annan estlandssvensk före och efter honom. Han var den svenska minoritetens folkminister i den estniska temporära regeringen 1918-1919. Han var ledamot i åtskilliga politiska kommittéer, i den konstituerande församlingen och riksdagsman i tre riksdagar. Under 1920-talet var Hans Pöhl ordförande i alla viktiga estlandssvenska organisationer, Svenska Odlingens Vänner, Svenska Folkförbundet, Svenska Lärarförbundet och kyrkorådet i S:t Mikaels församling. Detta motiverar bokens titel.

I boken försöker vi också teckna en bild av människan Hans Pöhl. Vad formade honom och vad drev honom? Vad lyckades han åstadkomma av bestående värde? Boken är en populärhistorisk framställning, som vänder sig till en bred allmänhet, som är intresserad av estlandssvenskarnas historia och kultur.

Vill du beställa boken?

Pris: 200:- + porto

Kontakta Margareta Hammerman info@estlandssvenskarna.org

Annonser