Mart har letat i akriven i Tartu om Hans Pöhl och hittade då Nikolaus Blees ansökan till tjänsten som sekrterare hos folkministern Hans Pöhl år 1919. Som bekant fick han tjänsten som dessutom fick behålla fastän folkministern – hans chef – sedermera fick avgå.

Annonser