mars 2010


Mart har letat i akriven i Tartu om Hans Pöhl och hittade då Nikolaus Blees ansökan till tjänsten som sekrterare hos folkministern Hans Pöhl år 1919. Som bekant fick han tjänsten som dessutom fick behålla fastän folkministern – hans chef – sedermera fick avgå.

Annonser

Det tredje redaktionsmötet hölls i Tallinn den 22 februari.  Vi fick en ny medlem i redaktionsgruppen och hälsade Johanna Söderholm välkommen. Johanna åtar sig att skriva kapitlet om samarbetet med finlandssvenskarna. Sven har varit i kontakt med Glenn Kranking för att få tillgång till hans avhandling om det estniska samhället som svenskarna levde i under den här tiden. Eventuellt kommer Glenn själv att medverka i detta kapitel.  Vi i redaktionsgruppen skulle behöva Glenns avhandling och även Bengt Kummels som Johanna kan få tag i via Åbo akademi.  Nu har vi bra koll på var det  skriftliga material finns, även om vi inte riktigt har koll på vad de innehåller och fortfarande återstår en del arkivbesök för att få lite mera ”kött på benen”.  Var och en redogjorde för det aktuella läget när det gäller skrivandet. Vi konstaterade att det är trögt i början, innan vi vi hittar en bra struktur så det inte blir en bok som spretar åt alla håll.

Sven har skrivit det första utkastet till kapitel 1 och presenterade det, så nu gäller det för oss andra att författa något läsvärt till de torra fakta som vi hittills har forskat fram.

Nästa möte blir i Stockholm på SOVs kansli på Roslagsgatan den 22 mars.

Killarna i redaktionen på väg i ett snöigt Tallinn

Margareta