Hej alla!
Sven Salin har funnit ett par  intressanta användbara källor på nätet, bl a Alar Schöbergs magisteruppsats ”Några inblickar i den estlandssvenska identiteten i slutet av 1930-talet” (Tartu 2001). 

 Ruth Laidmets magisteruppsats ”Utvecklingen av estlandssvenskarnas nationalitetskänsla och finlandssvenskarnas eventuella roll i den” (Tartu 2005)

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/821/5/laidmets.pdf 

Avhandlingarna är spärrade för utskrift, man får kontakta Ruth Laidmets eller Alar Schönberg om man vill ha ett ex.
Båda använder folksekreteraren Nikolaus Blees arkiv som nu finns i Estlands Riksarkiv i Tallinn. Det vore bra om någon kunde gå igenom det med särskilt fokus på Hans Pöhl.

Annonser