Så är arbetet igång med att skriva en biografi över Hans Pöhl – Estlandssvenskarnas store ledare.
Vid redaktionsmötet den 11 januari i Tallinn utsågs skribenterna.
Redaktör och huvudansvarig är Sven Salin. Övriga skribenter och medarbetare är Göte Brunberg, Bo Nyman, Uile Kärk Remes, Lennart Limberg, Mart Kuldkepp, Patrik Göransson, Jutta Holst, Maj Malmström, Ivar Rüütli, Lars Rönnberg och Margareta Hammerman.

Hans Pöhl var initiativtagare till bildandet av SOV 1909 och blev dess första ordförande, han var utbildad lärare i Tartu, Cambridge och Oxford. Han skrev Estlands första Engelsk – Estnisk ordbok, bildade Svenska Folkförbundet, var statsråd och satt i den lagstiftande församlingen som bl a utarbetade minoritetslagarna.

Boken ska bli en populärhistorisk biografi, den beräknas vara klar för utgivning under hösten 2010.
Sven Salin har skrivit följande synopsis:

 1. Förord. Varför en bok om Hans Pöhl på estniska och svenska?
  1.  Bakgrund, släkten, barndomen, uppväxten 
  2. Studier i Hapsal, Dorpat, Oxford, Cambridge 
  3. Lärarkarriären, folkskollärare på Nuckö, lärare vid Revals handelsskola och Handelsgymnasiet, lektor i engelska och kristendom, läroboksförfattare, bl.a. ett engelsk-estniskt lexikon, pedagogik
  4. Lärarfacklig verksamhet, Svenska Lärarförbundet, Estniska Lärarförbundet 
  5. Den kyrkliga verksamheten, klockare i den svensk-finska församlingen, ordförande i kyrkorådet, prästvikarie, föreståndare för Sjömanshemmet, predikningar, gudstro 
  6. Begynnande arbete för svenskheten, besök på Dagö, rundresa i Sverige, insamling av böcker och tidskrifter, de första biblioteken 
  7. Samarbete med Johan Nymann, Nykterhetsföreningen, Kalender eller Almanack 1903 
  8. Svenska Odlingens Vänner, förberedelser, bildandet, grundande av folkskolor, Birkas folkhögskola, Svenska Gymnasiet, samarbete med Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 
  9. Politisk verksamhet, Svenska Folkförbundet, ledamot i Lantdagen, svensk folkminister i den estniska regeringen 1918 – 1919, ledamot i den konstituerande församlingen för ny grundlag 1920, ny agrarlag, valsamverkan med Kristliga folkpartiet, riksdagsman, Lag rörande kulturell autonomi för minoriteterna 1925, arbete för religionsundervisningen, folkomröstning, det tysk-svenska valblocket 1929 
  10. Kustbon, organ för Svenska Folkförbundet men också för svenskheten och SOV 
  11. Familj, gift med Lydia Lindström från Ormsö, fem barn, familjeliv i Reval och på Ormsö, musicerande, diktande 
  12. Död, begravning, hyllningar
  13. Hans Pöhls betydelse, arbetsnarkomanen, diplomaten, politikern, missionären, svenskhetens förkämpe, ledaren, folktalaren
Annonser