januari 2010


Hej alla!
Sven Salin har funnit ett par  intressanta användbara källor på nätet, bl a Alar Schöbergs magisteruppsats ”Några inblickar i den estlandssvenska identiteten i slutet av 1930-talet” (Tartu 2001). 

 Ruth Laidmets magisteruppsats ”Utvecklingen av estlandssvenskarnas nationalitetskänsla och finlandssvenskarnas eventuella roll i den” (Tartu 2005)

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/821/5/laidmets.pdf 

Avhandlingarna är spärrade för utskrift, man får kontakta Ruth Laidmets eller Alar Schönberg om man vill ha ett ex.
Båda använder folksekreteraren Nikolaus Blees arkiv som nu finns i Estlands Riksarkiv i Tallinn. Det vore bra om någon kunde gå igenom det med särskilt fokus på Hans Pöhl.

Annonser

I mellandagarna besökte Sven, Göte och Margareta Riksarkivet i Stockholm för att skaffa oss en bild av vad som finns i Pöhls familjearkiv. Tyvärr ligger det mesta osorterat i varje akt så det kommer att behövas åtskilliga timmar för att hitta guldkornen, sånt som inte har varit publicerat förut.

Efter helgerna var vi åter på Riksarkivet för att fortsätta att gå igenom fler akter. Hittade några foton som inte har blivit publicerade förr. Bl a Hans Pöhl med alla fem barnen i Tallinn, från begravningsakten i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och från begravningen på Ormsö kyrkogård. De ska med i boken.

 I onsdags sökte Bo Nyman igenom SOVs arkiv för att se om något har lämnats in till SOVs arkiv för länge sedan. Tyvärr hittade han ingenting användbart.

Vad finns i de estniska arkiven från hans politiska arbete? Vi hoppas att det finns en hel del i Arkiven i Tallinn. I Tartu finns det inte så mycket, tyvärr. Det kommer säkert att gå åt en hel del tid att söka i arkivet i Tallinn också. Hoppas Ivar, Jutta och Mart tar sig an det arbetet.

Nästa redaktionsmöte blir i Tallinn den 22 februari.

Så är arbetet igång med att skriva en biografi över Hans Pöhl – Estlandssvenskarnas store ledare.
Vid redaktionsmötet den 11 januari i Tallinn utsågs skribenterna.
Redaktör och huvudansvarig är Sven Salin. Övriga skribenter och medarbetare är Göte Brunberg, Bo Nyman, Uile Kärk Remes, Lennart Limberg, Mart Kuldkepp, Patrik Göransson, Jutta Holst, Maj Malmström, Ivar Rüütli, Lars Rönnberg och Margareta Hammerman.

Hans Pöhl var initiativtagare till bildandet av SOV 1909 och blev dess första ordförande, han var utbildad lärare i Tartu, Cambridge och Oxford. Han skrev Estlands första Engelsk – Estnisk ordbok, bildade Svenska Folkförbundet, var statsråd och satt i den lagstiftande församlingen som bl a utarbetade minoritetslagarna.

Boken ska bli en populärhistorisk biografi, den beräknas vara klar för utgivning under hösten 2010.
Sven Salin har skrivit följande synopsis:

 1. Förord. Varför en bok om Hans Pöhl på estniska och svenska?
  1.  Bakgrund, släkten, barndomen, uppväxten 
  2. Studier i Hapsal, Dorpat, Oxford, Cambridge 
  3. Lärarkarriären, folkskollärare på Nuckö, lärare vid Revals handelsskola och Handelsgymnasiet, lektor i engelska och kristendom, läroboksförfattare, bl.a. ett engelsk-estniskt lexikon, pedagogik
  4. Lärarfacklig verksamhet, Svenska Lärarförbundet, Estniska Lärarförbundet 
  5. Den kyrkliga verksamheten, klockare i den svensk-finska församlingen, ordförande i kyrkorådet, prästvikarie, föreståndare för Sjömanshemmet, predikningar, gudstro 
  6. Begynnande arbete för svenskheten, besök på Dagö, rundresa i Sverige, insamling av böcker och tidskrifter, de första biblioteken 
  7. Samarbete med Johan Nymann, Nykterhetsföreningen, Kalender eller Almanack 1903 
  8. Svenska Odlingens Vänner, förberedelser, bildandet, grundande av folkskolor, Birkas folkhögskola, Svenska Gymnasiet, samarbete med Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 
  9. Politisk verksamhet, Svenska Folkförbundet, ledamot i Lantdagen, svensk folkminister i den estniska regeringen 1918 – 1919, ledamot i den konstituerande församlingen för ny grundlag 1920, ny agrarlag, valsamverkan med Kristliga folkpartiet, riksdagsman, Lag rörande kulturell autonomi för minoriteterna 1925, arbete för religionsundervisningen, folkomröstning, det tysk-svenska valblocket 1929 
  10. Kustbon, organ för Svenska Folkförbundet men också för svenskheten och SOV 
  11. Familj, gift med Lydia Lindström från Ormsö, fem barn, familjeliv i Reval och på Ormsö, musicerande, diktande 
  12. Död, begravning, hyllningar
  13. Hans Pöhls betydelse, arbetsnarkomanen, diplomaten, politikern, missionären, svenskhetens förkämpe, ledaren, folktalaren

Den här bloggen kommer att följa arbetet med att skriva biografi om Hans Pöhl-estlandssvenskarnas store ledare.
Vem var du Hans Pöhl?
Vad vet vi om honom?
Varför kallade man honom för Estlandssvenskarnas Hövding?
Varför skriva en biografi om honom?
Det är några frågor som förhoppningsvis kommer att bli besvarade.
Välkommen att lämna kommentarer!